GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Księży Orionistów Łaźniew


Przekaż 1% dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Księży Orionistów w Łaźniewie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy sprawuje opiekę długoterminową nad  osobami chorymi, niepełnosprawnymi wymagającymi całodobowej opieki medycznej.

Aby przekazać 1% na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łaźniewie wypełnij wniosek:

 

1% dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Łaźniew

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.