GMINA BŁONIE Gospodarka odpadami komunalnymi

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Sezon odbioru odpadów zielonych - od 5 kwietnia do 29 listopada trwa sezon odbioru odpadów zielonych (zbierane w brązowych workach)

Odpady będą odbierane w każdy piątek z terenu miasta począwszy od 5 kwietnia.

Do brązowych worków należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • gałezie drzew i krzewów
 • trawę, liście, kwiaty
 • trociny, kora drzewa

Nie wolno wrzucać:

 • mięsa i kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • ziemi i kamieni

 

***

wrzesień 2019

Nowe ceny wywozu odpadów

            Od 2017 roku stale w całej Polsce rosną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wg raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wielu gminach wzrosły już prawie trzykrotnie. Na poziom cen proponowanych przez wykonawców wpływają m.in. : wzrost kosztów przetwarzania i składowania odpadów, zaostrzenie przepisów środowiskowych i brak rozwiązań systemowych. Dodatkowo wysokie opłaty środowiskowe oraz m.in. podział Polski na obszary przypisane do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych spowodowało, że część mniejszych firm nie sprostała narzuconym prawnie wysokim wymaganiom i zakończyła działalność lub upadła a na rynku zostały tylko największe firmy. To też zaburzyło konkurencję i spowodowało powstanie lokalnych rynków monopolistycznych – w większości gmin do przetargu startuje tylko jedna firma dyktująca warunki.

            Z uwagi na kończącą się umowę gminy Błonie z dotychczasowym wykonawcą przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo odbioru odpadów komunalnych w latach 2019-2020. W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty – najkorzystniejsza oferta narzuca poziom kalkulacji ceny za odbiór odpadów od mieszkańców na poziomie  27 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregowania śmieci i 54 zł od osoby miesięcznie w przypadku braku segregowania. Takie stawki będą obowiązywać mieszkańców miasta i gminy Błonie
od 1 października br.

Przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę:
- liczbę mieszkańców zamieszkujących miasto i gminę Błonie,
- ilość wytworzonych na terenie miasta i gminy odpadów komunalnych,
- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych).

            Należy podkreślić, że wysokość wprowadzonych stawek w żadnej mierze nie zależy od władz gminy (ani Burmistrza ani Rady Miejskiej) gdyż zgodnie z prawem gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami – wszystkie koszty muszą być pokrywane z opłat wnoszonych przez dostawców odpadów.

UWAGA! Powyższe zmiany (o ile nie zmieniły się inne dane dotyczące gospodarstwa domowego) nie wymagają składania nowych deklaracji dot. odpadów a jedynie wnoszenia opłat za okres od 1.10.2019 wg nowych stawek.

 

Do wszystkich Mieszkańców roznoszone są zawiadomienia z informacją o podwyżce, jej przyczynach i szczegółowym wyliczeniem opłat.

Ponieważ nowa stawka obowiązuje od października br. osoby, które zapłaciły za cały rok z góry proszone są o dokonanie wpłaty brakującej różnicy za trzy ostatnie miesiące tego roku.

 

Opłaty można uiścić gotówką:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10
 • w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu przy ul. Poniatowskiego 12B
 •  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6, nr konta 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.