logo

Start
Operator koparko-ładowarki PDF Email
czwartek, 12 maja 2011 12:09

9 maja 2011 rozpoczęły się zajęcia w ramach kursu na operatora koparko-ładowarki dla osób uczestniczących w projekcie realizowanym przez Gminę Błonie pt. "Nowy zawód - nowa perspektywa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W szkoleniu uczestniczy 7 osób, rolników zakwalifikowanych do projektu w trakcie rekrutacji. Szkolenia realizowane są w Ośrodku Szkolenia Operatorów Maszyn przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie.

 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do pracy na stanowisku operatora koparkoładowarki kl. III. Zdanie pozytywnie egzaminu państwowego pozwoli na uzyskanie uprawnień państwowych na obsługę koparkoładowarki wszystkie typy klasa III, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

 

Zajęcia teoretyczne prowadzone w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w terenie.

Efekt: Uzyskanie uprawnień państwowych jako operator koparkoładowarki.

 

Warto odwiedzićloga

© 2011 by Urząd Miejski w Błoniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.