logo

Start
Nowy PDF Email
poniedziałek, 04 kwietnia 2011 06:39

 

ROLNIKU!!!

Mieszkasz na terenie Gminy Błonie?
Chcesz podjąć zatrudnienie w innej branży niż rolnictwo?
Weź udział w całkowicie bezpłatnym szkoleniu!Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt "Nowy zawód - nowa perspektywa" to szkolenia dla 25 osób!

Rekrutacja kandydatów 15-18 marca 2011 w godz. 8.15-14.00

Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia w sektorze pozarolniczym przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich planujących odejście z rolnictwa i zwiększenie aktywności zawodowej osób poszukujących zatrudnienia.

Możesz zdobyć kwalifikacje:

  • kierowcy kat. C i C+E
  • magazyniera z obsługą wózka jezdniowego
  • operatora maszyn do robót ziemnych
  • księgowego


 

Wszystkie szkolenia zakończone egzaminem
i wydaniem stosownych certyfikatów!
Regulamin rekrutacji
Zarządzenie Nr 9/2011 z 07.03.2011

Wzory druków:
Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział w szkoleniu oraz podjęciu pracy zawodowej
Oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą, bądź
podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej

Oświadczenie o posiadaniu statusu rolnika

Uwaga: Załączniki należy wydrukować w kolorze. W razie braku takiej możliwości, druki zostaną wydane w Biurze Projektu w czasie rekrutacji.
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

Warto odwiedzićloga

© 2011 by Urząd Miejski w Błoniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.