logo

Start
nowy PDF Email
poniedziałek, 28 listopada 2011 13:55

 

Informacja na temat przeprowadzonego szkolenia: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

 

W ramach umowy nr 43/2011 z dnia 4 marca 2011 roku firma AKME Consulting z siedzibą w Rzeszowie przeprowadziła szkolenie: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego dla uczestników projektu realizowanego przez Gminę Błonie pn. „Nowy Zawód – Nowa Perspektywa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Szkolenie zostało przeprowadzone dla 5 osobowej grupy w wymiarze 120 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywały się przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Grodzisku Mazowieckim. Uczestnicy mieli zapewniony transport spod Urzędu Miejskiego w Błoniu na miejsce szkolenia oraz z miejsca szkolenia pod Urząd Miejski w Błoniu.

 

Dnia 16 listopada 2011 w ramach szkolenia został przeprowadzony egzamin sprawdzający zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne uczestników szkolenia. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczestnicy, wszyscy też zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.

 

Zakres tematyczny zajęć obejmował następujące zagadnienia:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach

Zapasy magazynowe

Budowle magazynowe

Wyposażenie magazynów

Technologia magazynowa

Kontenerowy system

Organizacja gospodarki magazynowej

Nowoczesne urządzenia informatyczne

Typy stosowanych wózków

Budowa wózka

Czynności kierowcy przy obsłudze wózka

Czynności kierowcy w czasie pracy

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

Wiadomości z zakresu BHP

Praktyczna nauka jazdy

Wiadomości o dozorze technicznym

Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych

 

 

 

Warto odwiedzićloga

© 2011 by Urząd Miejski w Błoniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.