logo

Start Charakterystyka projektu
Charakterystyka projektu PDF Email
środa, 30 marca 2011 20:16

 

Celem projektu Nowy zawódnowa perspektywa jest wzrost kwalifikacji i zdolności prozatrudnieniowych 25 osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych w gminie Błonie poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz przygotowanie ich do korzystania z szans związanych z poszukiwaniem zatrudnienia poza sektorem rolnym, w okresie marzec 2011/luty 2012.

 

Projekt maksymalizuje skuteczność oddziaływań poprzez:

 

1) szkolenia przekwalifikowujące

2) doradztwo zawodowe, w tym IPD i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla 25 osób:

- 8 osób - kurs prawa jazdy kat. C oraz kurs prawa jazdy kat. C+E

- 5 osób - magazynier z obsługą wózka jezdniowego

- 7 osób - operator maszyn do robót ziemnych

- 5 osób - księgowa z obsługą komputera.

 

Szkolenia zakończą się wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

 

W trakcie projektu nastąpiła zmiana wniosku o dofinanoswanie, w związku z czym wzrosła liczba osób uczestniczących w szkoleniach: na ogółem 26 osób - z czego z 5 na 8 osób /kurs księgowości/.

 

 

Warto odwiedzićloga

© 2011 by Urząd Miejski w Błoniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.