logo

Start Aktualności
Aktualności PDF Email
środa, 30 marca 2011 20:17

"Nowy zawód - nowa perspektywa"

 
Głównym celem projektu jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia w sektorze pozarolniczym przez osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich planujących odejście z rolnictwa i zwiększenie aktywności zawodowej osób poszukujących zatrudnienia.

Uczestnicy nabywają kwalifikacje:

  • kierowcy kat. C i C+E
  • magazyniera z obsługą wózka jezdniowego
  • operatora maszyn do robót ziemnych
  • księgowego

 

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

 

czytaj więcej

 

Operator koparko-ładowarki

Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kat. C

Kurs księgowości wraz z obsługą komputera

Operator koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej klasa III

Kurs prawo jazdy kat. C

Rozpoczął się kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz osób i rzeczy - prawo jazdy kat. C+E

Informacja na temat przeprowadzonego szkolenia: Magazynier z obsługą wózka jezdniowego

 

 

 

Podsumowanie Projektu - konferencja 

 

W  dniu 29 grudnia 2011 r. odbyła się konferencja dot. realizowanego przez Gminę Błonie projektu "Nowy zawód - nowa perspektywa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2.)

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu, w tym podjętych działań, promocja Europejskiego Funduszu Społecznego oraz prezentacja raportu z ewaluacji projektu. W konferencji wzięli udział uczestnicy programu szkoleniowo-doradczego, przedstawiciele Gminy Błonie wraz z Burmistrzem oraz przedstawiciele realizatorów usług.

Projekt "Nowy zawód - nowa perspektywa" skierowany był do 26 osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych w gminie Błonie, zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą. Celem Projektu jest wzrost kwalifikacji i zdolności prozatrudnieniowych uczestników projektu poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego w okresie marzec 2011 r. - luty 2012 r.

W ramach realizowanego programu szkoleniowego uczestnicy Projektu /w sumie 28 osób/ odbyli następujące szkolenia przekwalifikowujące:
- 8 osób kurs prawa jazd kat. C wraz z kursem dokształcającym dla kierowców w zakresie przewozu osób i rzeczy + kurs prawo jazdy kat C+E,
- 5 osób magazynier z obsługą wózka jezdniowego,
- 7 osób operator maszyn do robót ziemnych,
- 8 osób księgowość z obsługą komputera.
Wszyscy uczestnicy Projekty zostali objęci programem doradztwa zawodowego, w tym Indywidualnym Planem Działania.

  
 

 

Więcej zdjęć

 

 

Warto odwiedzićloga

© 2011 by Urząd Miejski w Błoniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.